เมล็ดกาแฟคั่ว

เมล็ดกาแฟคั่ว สะเมิงคอฟฟี่

เมล็ดกาแฟที่ได้รับการคัดสรรอย่างปราณีต ตั้งแต่กระบวนการเก็บเกี่ยว เลือกเฉพาะกาแฟเชอรี่ที่มีผลสีแดงสด
เก็บและสีภายใน 24 ชั่วโมง จากนั้นผ่านกระบวนการแปรรูปแบบเปียก และนำไปตากจนความชื้นของกาแฟกะลาได้ตามมาตรฐาน
แล้วจึงทำการจัดเก็บเพื่อบ่มเมล็ดกาแฟกะลาให้ได้คุณภาพและรสชาติตามที่ต้องการ เมล็ดกาแฟจากสะเมิงคอฟฟี่ จึงเป็นเมล็ดกาแฟระดับ Masterpiece ที่มีหนึ่งเดียวในโลก


เมล็ดกาแฟคั่ว